Používáme cookies Tato stránka používá cookies pro sledování návštěvnosti.
Důležité odkazy

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů firmou Inove s.r.o.

Vaše soukromí je pro nás opravdu důležité. Zásadou je respektovat Vaše soukromí, pokud jde o veškeré informace, které můžeme shromažďovat u nás, na naší webové stránce, inove.agency, a na dalších stránkách, které vlastníme a provozujeme.

1. Informace, které shromažďujeme:

Log data

Když navštívíte naše webové stránky, mohou naše servery automaticky zaznamenávat standardní data poskytovaná Vaším webovým prohlížečem. Tato data jsou považována za "neidentifikační informace", neboť Vás osobně neidentifikuji. Může zahrnovat adresu internetového protokolu (IP) Vašeho počítače, typ a verzi prohlížeče, navštívené stránky, čas a datum Vaší návštěvy, čas strávený na každé stránce a další podrobnosti.

Data ze zařízení

Můžeme také shromažďovat údaje o zařízení, které používáte k přístupu na naše webové stránky. Tato data mohou zahrnovat typ zařízení, operační systém, jedinečné identifikátory zařízení, nastavení zařízení a údaje geografické polohy. Co shromažďujeme, může záviset na jednotlivých nastaveních Vašeho zařízení a softwaru. Doporučujeme zkontrolovat zásady výrobce nebo poskytovatele softwaru, abyste zjistili, jaké informace nám zpřístupní.

Osobní informace

Můžeme Vás požádat o osobní informace, jako například:

 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Profily sociálních médií
 • Rodné číslo
 • Telefon/mobilní číslo
 • Osobní/Doručovací adresu
 • Pracovní adresu
 • Webovou stránku
 • Informace o platbě

Tato data jsou považována za "identifikační informaci", protože Vás může osobně identifikovat.

Tyto informace požadujeme pouze při interakci s našimi službami, například při registraci účtu, využívání funkcí platformy, placení za přístup nebo přihlášení k odběru emailů. Používáme pouze shromážděné osobní údaje v souvislosti s poskytováním nebo vylepšením těchto služeb.

Obchodní údaje

Obchodní údaje se týkají dat, která se hromadí během běžného provozu na naší platformě. To může zahrnovat záznamy o transakcích, uložené soubory, uživatelské profily, analytické údaje a další metriky, stejně jako další typy informací, které se vytvářejí nebo generují tím, že uživatelé interagují s našimi službami.

2. Právní základy zpracování

Sbíráme informace spravedlivými a zákonnými prostředky s Vaší znalostí a souhlasem. Dále Vám sdělujeme, proč je shromažďujeme a jak budou použity. Máte právo odmítnout naši žádost o tyto informace s tím, že Vám nebudeme schopni poskytnout některé z naších nabízených služeb.

Shromažďujeme a zpracováváme informace o Vás, pouze pokud k tomu máme právní základy. Tyto právní základy závisí na službách, které používáte, a na tom, jak je používáte, což znamená, že Vaše údaje shromažďujeme a používáme pouze v případě, že:

 • je to nezbytné pro plnění smlouvy;
 • splňují legitimní zájem (který není potlačen Vašimi zájmy na ochraně údajů), jako je například výzkum a vývoj, uvádění na trh a propagace našich služeb a ochrana našich zákonných práv a zájmů;
 • nám dáváte souhlas pro konkrétní účel (například můžete souhlasit s tím, že Vám pošleme náš informační bulletin); nebo
 • Vaše data musíme zpracovat, abychom splnili zákonnou povinnost.

Pokud souhlasíte s naším používáním informací o Vás pro konkrétní účel, máte právo kdykoli změnit názor (to však neovlivní zpracování, které již proběhlo).

Osobní údaje neuchováváme déle, než je nutné. I když si tyto informace uchováme, budeme je chránit komerčně přijatelnými prostředky, abychom zabránili ztrátám a krádežím, jakož i neoprávněnému přístupu, vyzrazení, kopírování, použití nebo úpravám.

V případě potřeby si můžeme uchovat Vaše osobní údaje pro splnění zákonné povinnosti nebo za účelem ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

3. Shromažďování a použití informací

Můžeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat informace pro následující účely a osobní údaje nebudou dále zpracovávány způsobem, který je neslučitelný s těmito účely:

 • poskytnout Vám základní funkce naší platformy;
 • zpracovávat veškeré transakční nebo probíhající platby;
 • umožnit Vám přístup a používání našich webových stránek, přidružených aplikací a přidružených platforem sociálních médií;
 • kontaktovat a komunikovat s Vámi;
 • pro interní vedení záznamů a administrativní účely;
 • pro analytiku, průzkum trhu a rozvoj podnikání, včetně provozování a zlepšování našich webových stránek, přidružených aplikací a přidružených platforem sociálních médií;
 • pořádat soutěže a / nebo nabízet další výhody pro Vás;
 • pro reklamu a marketing, včetně zasílání propagačních informací o našich produktech a službách a informací o třetích stranách, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat; a
 • dodržovat naše právní závazky a řešit případné spory.

Jak tyto informace používáme

Můžeme použít kombinaci identifikačních a neidentifikačních informací, abychom porozuměli, kdo jsou naši návštěvníci, jak využívají naše služby a jak v budoucnu zlepšíme jejich zkušenosti s naším webem či službou. Tyto informace používáme také k získání informací o demografii, popularitě produktů a služeb a účinnosti naší marketingové aktivity. Informace o těchto informacích nezveřejňujeme, ale můžeme sdílet agregované a anonymní verze těchto informací, například ve zprávách o trendech používání webových stránek.

Vaše osobní údaje používáme především k tomu, abychom Vám umožnili přístup k určitým oblastem našeho webu, účtovat Vám předplatné a nebo upozorňovat na veškeré změny Vašeho účtu či služeb.

Můžeme použít Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vás kontaktovali s informacemi o našich webových stránkách a službách spolu s propagačním obsahem, o kterém se domníváme, že by Vás mohl zajímat. Chcete-li se odhlásit od propagačního obsahu, můžete se řídit pokyny k odběru, které Vám byly poskytnuty při propagační příležitosti.

Zpracování a ukládání dat

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovávány v České republice. Převádíme pouze údaje v rámci jurisdikcí, na které se vztahují zákony na ochranu dat a které odrážejí náš závazek chránit soukromí našich uživatelů.

Osobní a obchodní údaje uchováváme pouze po dobu, kterou potřebujeme pro poskytnutí služby nebo její zlepšení v budoucnu. Zatímco tyto údaje uchováváme, chráníme je v rámci komerčně přijatelných prostředků, abychom zabránili ztrátě a krádeži, stejně jako neoprávněnému přístupu, odhalení, kopírování, použití nebo úpravám. Zároveň se hájíme tím, že žádná metoda elektronického přenosu nebo uložiště není 100% bezpečná a nemůžeme tak zaručit absolutní bezpečnost dat.

Pokud požadujete, aby Vaše osobní údaje byly odstraněny nebo Vaše osobní údaje již nejsou pro naše operace relevantní, vymažeme je z našeho systému v přiměřeném časovém úseku.

4. Poskytování osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje můžeme sdělit:

 • třetím stranám za účelem umožnění poskytování jejich služeb, včetně (bez omezení) poskytovatelům IT služeb, datových úložišť, hostitelům a poskytovatelům serverů, reklamním sítím, analytikům, záznamníkům chyb, sběratelům dluhů, poskytovatelům údržby, poskytovatelům marketingu nebo reklamy, profesionálním poradcům a provozovatelům platebních systémů;
 • našim zaměstnancům, dodavatelům a / nebo příbuzným subjektům;
 • sponzorům nebo propagátorům jakékoli soutěže, kterou provozujeme;
 • úvěrovým agenturám, soudům, regulačním úřadům v případě, že nezaplatíte za zboží nebo služby, které jsme Vám poskytli;
 • soudům, tribunálům, regulačním orgánům a policistům činným v trestním řízení, jak vyžaduje zákon, v souvislosti s jakýmkoli skutečným nebo budoucím soudním řízením nebo za účelem zřízení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv;
 • třetím stranám, včetně agentů nebo subdodavatelů, které nám pomáhají při poskytování informací, produktů, služeb nebo přímého marketingu pro Vás; a
 • třetím stranám, které shromažďují a zpracovávají údaje.

5. Mezinárodní přenosy osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uloženy a zpracovány v České republice nebo tam, kde my nebo naši partneři, přidružené subjekty a poskytovatelé třetích stran poskytují služby. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, souhlasíte se zveřejněním těchto údajů se zámořským třetím stranám.

Zajistíme, aby jakýkoli přenos osobních údajů ze zemí v Evropském hospodářském prostoru (EHP) do zemí mimo EHP byl chráněn vhodnými zárukami, například použitím standardních doložek o ochraně údajů schválených Evropskou komisí nebo použitím závazných firemní pravidel nebo jiné právně přijatelné prostředky.

Pokud přenášíme osobní údaje ze země mimo EHP do jiné země, berete na vědomí, že v jiných jurisdikcích se nemusí vztahovat obdobné zákony o ochraně údajů jako v naší jurisdikci. Existují rizika, pokud se jakákoli taková třetí strana zapojí do jakéhokoli jednání nebo jednání, které by bylo v rozporu se zákony na ochranu osobních údajů v naší jurisdikci by mohlo znamenat, že se nebudete moci domáhat nápravy podle zákonů o ochraně soukromí naší jurisdikce.

6. Vaše práva a kontrola Vašich osobních údajů

Volba a souhlas: Poskytnutím osobních údajů souhlasíte s tím, abychom shromažďovali, drželi, používali a poskytovali Vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Jste-li mladší 16 let, musíte mít povolení svého rodiče nebo zákonného zástupce, že máte povolen přístup a používání této webové stránky a (Vaši rodiče nebo zákonný zástupce) souhlasil s poskytováním Vašich osobních údajů. Osobní údaje nám nemusíte poskytovat, avšak pokud tak neučiníte, může to ovlivnit používání této webové stránky nebo produktů a / nebo služeb nabízených na této stránce.

Informace od třetích stran: Pokud dostaneme osobní informace od třetí strany, budeme je chránit v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud jste třetí strana poskytující osobní údaje o někom jiném, prohlašujete a zaručujete, že máte souhlas takové osoby nám poskytnout tyto osobní údaje.

Omezit: Můžete se rozhodnout omezit shromažďování nebo použití Vašich osobních údajů. Pokud jste s námi předem souhlasili s použitím Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli změnit názor tím, že nás budete kontaktovat pomocí níže uvedených údajů. Pokud nás požádáte o omezení nebo omezení způsobu, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, dáme Vám vědět, jak toto omezení ovlivňuje Vaše používání našich webových stránek nebo produktů a služeb.

Přístup a přenositelnost dat: Můžete si vyžádat podrobnosti o osobních údajích, které o Vás máme. Můžete požádat o kopii osobních údajů, které o Vás máme. Pokud je to možné, poskytneme tyto informace ve formátu CSV nebo v jiném snadno čitelném strojovém formátu. Můžete kdykoli požádat o vymazání osobních údajů, které o Vás máme. Můžete také požádat, abychom tyto osobní informace předali jiné třetí straně.

Oprava: Pokud se domníváte, že jakékoli informace, které o Vás máme, jsou nepřesné, zastaralé, neúplné, irelevantní nebo zavádějící, kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů. Přijmeme přiměřené kroky k opravě všech informací, které byly shledány nepřesnými, neúplnými, zavádějícími nebo zastaralými.

Oznámení o úniku dat: Budeme dodržovat zákony, které se na nás vztahují v případě jakéhokoli úniku dat.

Stížnosti: Pokud se domníváte, že jsme porušili příslušný zákon o ochraně osobních údajů a chcete podat stížnost, kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů a poskytněte nám veškeré podrobnosti o údajném porušení. Vaši stížnost neprodleně prošetříme a písemně Vám odpovíme, uvedeme výsledek našeho vyšetřování a kroky, které podnikneme, abychom Vaši stížnost vyřešili. V souvislosti s Vaší stížností máte také právo obrátit se na regulační orgán nebo orgán pro ochranu osobních údajů.

Odhlásit se: Chcete-li se odhlásit z naší e-mailové databáze nebo se odhlásit z komunikace (včetně marketingové komunikace), kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů nebo se odhlaste pomocí možností odhlášení poskytnutých v komunikaci.

7. Cookies

Použiváme cookies k shromažďování informací o Vás a Vaší aktivitě na našich stránkách. Soubor cookie je malý údaj, který naše webové stránky ukládají na Vašem počítači a ukládají se při každém návštěvě, abychom pochopili, jak používáte naše stránky. To nám pomáhá poskytovat obsah na základě předvoleb, které jste zadali. Další informace naleznete v Zásadách zpracování cookies.

8. Obchodní převody

Pokud Inove nebo naše aktiva se stanou součástí prodeje společnosti, nebo v nepravděpodobném případě, že bychom přestali podnikat nebo vstoupili do konkurzu, zahrnuli bychom data mezi aktiva převedená na všechny strany, které nás získají. Berete na vědomí, že k takovým převodům může dojít a že všechny strany, které nás získají, mohou i nadále používat Vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami.

9. Limity našich zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na vlastní shromažďování a zpracování dat Inove. Spolupracujeme pouze s partnery, přidruženými společnostmi a poskytovateli třetích stran, jejichž zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s našimi, nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za jejich příslušné postupy ochrany osobních údajů.

Naše webové stránky mohou odkazovat na externí weby, které neprovozujeme. Uvědomte si, že nemáme žádnou kontrolu nad obsahem a pravidly těchto stránek a nemůžeme přijmout odpovědnost za jejich příslušné postupy ochrany osobních údajů.

10. Změny v těchto zásadách

Podle našeho uvážení můžeme změnit naše zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely současné přijatelné postupy. Přijmeme přiměřené kroky, aby uživatelé o změnách informovali prostřednictvím našich webových stránek. Pokud jste registrovaný uživatel na inove.agency nebo klient společnosti Inove, budeme Vás upozorňovat na kontaktní údaje uložené v naši databázi. Vaše pokračování v používání těchto stránek po změnách těchto zásad bude považováno za přijetí našich postupů v oblasti soukromí a ochrany osobních údajů.

Pokud provedeme významnou změnu těchto zásad ochrany osobních údajů, například znění právního základu, na kterém zpracováváme Vaše osobní údaje, požádáme Vás o opětovné schválení změněných zásad ochrany osobních údajů.

Inove Data Controller & Inove Data Protection Officer kontaktujte na
info@inove.agency

Tyto zásady jsou platné od 25. Května 2018

5x proč používat moderní nástroje

Svět je čím dál rychlejší a nabízí neomezené příležitosti.
Používání moderních nástrojů přináší spousty benefitů.

1. Rychlost

Přístup ke všemu, co potřebujete, máte okamžitě, odkudkoliv.

2. Přehlednost

Všechno máte v přehledné a dobře čitelné podobě. Informace jsou propojeny mezi sebou a jejich analýza je hračka.

3. Efektivita

Dokumenty tvoříte a informace zadáváte mnohem rychleji. Nezatěžujete se zbytečnou administrativou ani hledáním.

4. Chybovost

Díky automatické kontrole nebo doplňování dat v online systému eliminujete lidskou chybu.

5. Bezpečnost

Všechny informace jsou uloženy na zabezpečených serverech. Přístup k nim mají jen oprávněné osoby. A to i v rámci aplikace.

Chcete získat náskok
díky moderním technologiím?

Napište nám a pojďme se nezávazně pobavit,
jak Vám můžeme pomoct.

Kontaktujte nás

Spolupracujeme